Home
Nahoru

 

Zkratky v němčině

Sama neumím německy ani slovo (no, to přeháním, umím Bitte :-), takže moc děkuji návštěvnici Lídě za zpracování seznamu pletařských zkratek a termínů v tomhle jazyce!

 

re rechts hladce
li links obrace
Hinr Hinreihe řada tam
Rückr Rückreihe řada zpět
R Reihe řada
Anschlag nahození (obv. počáteční)
anschlagen nahodit
str stricken plést
Grundmuster základní vzor
zunehmen přidat
verkr verkreuzen zkřížit
auffassen nabrat
abk abketten uzavřít
gl re glatt rechts hladkým žerzejem (líc hladce, rub obrace)
M Masche oko
stillegen odložit (oka)
Rdm Randmasche krajové oko
wdh wiederholen opakovat
getrennt beenden dokončit odděleně
wie die M. erscheinen jak se oka jeví
rechts abheben sejmout hladce
links abheben sejmout obrace
rechts verschränkt anglicky hladce
links verschränkt anglicky obrace
Rippenmuster pružný vzor
Überzug ujímka přetažením
U Umschlag nahození
zusammenstricken splést dohromady
re zus str rechts zusammenstricken splést hladce
li zus str links zusamenstricken splést obrace