Home
Nahoru

 

Předení pro pokročilé

Jakmile se člověk přehoupne přes první týdny a měsíce, kdy vyrábí převážně zacuckovanou, přetočenou přízi a dosáhne kýženého efektu, kdy mu na cívku plyne příze krásná, stejnoměrná a po všech stránkách dokonalá....začne se obvykle rozhlížet po technikách, kterými může tu stejnoměrnou přízi změnit na něco úplně jiného...

Ty, které už jsem vyzkoušela, sem budu postupně přidávat a zároveň samozřejmě uvítám tipy a zkušenosti od všech ostatních kolovrátko-vřeteno-fanatiků :-)

Skaní Navajo technikou

-        jednoduchý způsob, jak vytvořit z jednoduché příze trojvlákno. Výhodou je potřeba pouze dvou cívek (namísto min. 3, které jsou normálně pro skaní potřeba) a také to, že nemusíte řešit, jestli máte stejnou délku dvou přízí, které chcete seskat dohromady.

-        Jelikož pracujete pořád jen s jedním vláknem, skáte prostě tak dlouho, na kolik vlákno vystačí

-        Jelikož skáme trojitě, hodí se spíše pro zpracování tenkých přízí, případně pro výrobu příze opravdu silné.

-        Nejlépe vypadá při skaní příze se stejnoměrnou tloušťkou – výsledek se pak velmi podobá profesionálním, komerčním přízím. Nicméně pokud toho pravidlo porušíte a budete naopak skát přízi s proměnlivou tloušťkou nebo jinými efekty, může se vám povést opravdu nevšední a vyjímečná příze.

-    Velmi tenká příze, pevně seskaná Navajo technikou, je výborná na ponožky, protože bude pevná a trvanlivá i v místech, která jsou hodně namáhaná.

Do kolovrátku vložíme prázdnou cívku, plnou cívku umístíme do skacího stojánku (nebo kamkoli ji běžně dáváme :-). Konec příze zavedeme do vřetena a navážeme na prázdnou cívku.

Nyní vytvoříme na přízi dloooouhou smyčku (pro první smyčku musíme přízi levou rukou přidržet) a skrz ní sáhneme pro vlákno příze, protáhneme je touto smyčkou a zatočíme kolovrátkem proti směru, ve kterém byla původní příze zatočena. Špatně se to popisuje slovně, snadno se to ukazuje, takže se spíše podívejte na fotografie případně na video stránce http://www.joyofhandspinning.com/spin-navajo-ply.shtml. Trochu komplikovaně tam navazují počáteční smyčku a mám dojem, že i pro přízi sahají trochu zbytečně "přes ruku", ale princip je zřetelný a pak už si stejně každý postup trochu přizpůsobí.

přízi přivážeme na cívku obvyklým způsobem

vytvoříme první dlouhou smyčku (levá ruka přidržuje počátek)

totéž, pohled ze strany

tato smyčku rozvřeme a zatímco nám "leží" na hřbetu ruky, sáhneme zbylými prsty (prostředníček, prsteníček) po přízi a protáhneme ji skrz

 Corespinning – neboli obtáčení jádra

Šikovná technika, která se hodí především tehdy, když:

-        chceme vyrobit opravdu hodně silnou přízi

-        máme krásný, ale drahý materiál nebo ho máme málo a potřebujeme vytvořit co nejvíc příze s co nejmenší spotřebou

-        chceme vytvořit velmi zajímavé efekty prolínání dvou přízí, aniž bychom je skali pravidelně dohromady

Principem je využití jedné příze jako základního vlákna – na které můžeme klidně zužitkovat některou průmyslovou přízi, třeba i takovou, která se nám už moc nelíbí. Toto vlákno pak obtáčíme česancem – buď je můžeme pokrýt úplně, pak nebude základní vlákno vůbec vidět – nebo můžeme nechat základní vlákno místy prosvítat. Proužek česance držíme zhruba v 90° úhlu k základní přízi a postupně jej uvolňujeme a necháváme navíjet na přízi základní. Kolovrátkem točí v klasickém směru, jako při předení. Hotovu přízi je pak třeba zafixovat obdobně, jako když předeme jedno vlákno ("single").

Corespinning můžeme využít také pro vytvoření velmi nadýchaného buklé. Česanec obtáčíme v tomhle případně kolem základního vlákna velmi volně a vzniklou přízi seskáme s tenkým, pevným vláknem (proti směru obtáčení, čili PO směru základního vlákna, pokud jsme je předli). Tenké vlákno (může to být i nit), držíme přitom v úhlu cca 45°.

Jako základní přízi můžeme použít přízi velmi silnou, případně spojíme několik přízí dohromady. Pokud je pak ovineme poměrně tenkou vrstvou česance, můžeme vytvořit celkem silnou přízi, na kterou přitom spotřebujeme minimum drahé suroviny a přesto bude působit, jako kdyby z ní byla celá. Tenhle trik můžeme použít např. na hedvábnou přízi.

Velmi zajímavého efektu můžeme dosáhnout, pokud použijeme na základní přízi buklé nebo nopkovou (klidně průmyslově vyráběné) a pak je ovineme poměrně tenkou vrstvou česance, ze které necháme nopky základní příze tu a tam vykukovat.

Corespinning se dá taky šikovně použít, pokud chceme vyrobit přízi s korálky. Zatímco sehnat korálky s otvorem dostatečně velkým, aby jím prošla celá příze, může být komplikované, pokud navlékneme korálky prostě na nit, kterou použijeme jako základní přízi a ovineme ji česancem, vznikne nám snadno příze s pevně zafixovanými korálky. Lze ji pak použít na pletení i tkaní a korálky jsou podstatně stabilnější, než kdybychom je na hotový výrobek našívali.

Obtáčet nemusíme nutně jen česancem, obdobně se dá kolem "jádra" základní příze obtáčet jiná příze v jednom něbo několika pramenech, pevněji nebo volněji, pro zajímavé efekty.

v tomto případě základní příze prosvítá a protože barevně ladí s česancem, tvoří hezký efekt.

tady základní příze není vidět vůbec, vznikla silná, stejnoměrná příze

jen na jejím začátku můžeme objevit, že jádro ve skutečnosti tvoří dvojatá komerční příze z obchodu

Buklé

Popravdě nemám buklé ráda, ale neodolala jsem alespoň nevyzkoušet, jak ho vyrobit, kdybych náhodou změnila názor.

Na vytvoření skutečně buklé příze potřebujete celkem 3 prvky – základní přízi, omotávku a tenkou přízi, kterou omotávku na základní přízi zafixujeme.

Pokud nám stačí jen mírně zvlněná příze, bez skutečně velkých „buklinek“, můžeme použít příze jen dvě, soukromě tomu říkám „ošizené buklé“

Ošizené buklé:

Upředeme velmi volně silnější přízi, pokud možno z poměrně „načechraného“ materiálu. Tuto přízi pak seskáme s velmi tenkým a pevným vláknem, které držíme při skaní v úhlu cca 45°. Jeho zaříznutí do původní příze vytvoří vrapovaný efekt.

Skutečné buklé:

Nejlepšího efektu dosáhneme, když i na základní přízi (přestože nebude vidět) použijeme přízi ručně spředenou. Je to proto, že díky tomu, že nebude zafixovaná, bude reagovat s omotávkou a výsledek bude pružnější a nadýchanější.

Začneme tedy tím, že základní přízi obtočíme volně omotávkou (v opačném směru, než je stáčena základní příze). Omotávku pak zafixujeme tenkým vláknem, skaným v úhlu 45° opět ve směru základní příze.

detail ošizeného buklé

ještě jeden, z jiné příze

ošizené buklé "thick and thin" tvoří zajímavé efekty

příze na pomezí ošizeného buklé a běžného skaní

 Na detailech je dobře vidět úhel, ve kterém je potřeba vést fixovací přízi, pokud by byl úhel menší, vzniklo by obyčejné skaní, kdyby byl naopak větší (např. 90°), mohly by se nám tvořit hustě omotané nopky (což je ovšem také technika pro pokročilé, tu zase příště)

A nezapomeňte, jakoukoli chybu lze povýšit na ZÁMĚR DESIGNÉRA! :-)